Sunday, February 13, 2011

Tukarkan I Can't Kepada I Can

Apabila kita bersikap optimis dan yakin diri ia dapat menyalurkan tenaga tambahan yang diperlukan untuk berjaya di dalam sesuatu bidang. Jadi katakan " aku boleh" dan berusahalah bersungguh-sungguh. Nescaya kita akan berjaya. Ungkapan " i can't atau "saya boleh" merupakan satu rangsangan yang kuat untuk memperoleh kejayaan ini. ini bermakna ungkapan ini merupakan ungkapan yang ajaib yang boleh memberi jaminan kepada kejayaan sesiapa sahaja dalam melakukan sesuatu perkara. Ungkapan ini sebenarnya satu bentuk rangsangan atau semangat untuk kita berjaya dalam melakukan sesuatu tugas. 

kesimpulannya tukarkan "i can't" kepada "i can" bagi mendorong diri sendiri untuk berjaya. Ia dapat membekalkan semangat untuk berusaha hingga berjaya. Kita tidak akan gerub dengan pencapaian orang lain, malah kita akan mendapat semangat daripadanya. 

No comments:

Post a Comment